เภสัชฯมหิดลนำทีม ระดมพลต้าน’พ.ร.บ.ยา’ เอื้อทุนใหญ่

171

การแก้ไขพ.ร.บ.ยา โดยให้ วิชาชีพอื่น มีอำนาจในการจ่ายยาได้สร้างกระแสคัดค้านในกลุ่มเภสัชกร ที่มีหน้าที่โดยตรวจตามกฎหมาย โดยมีการล่ารายชื่อเพื่อยื่นคัดค้าน และนัดแถลงใหญ่

วันที่ 3 กันยายน ภายหลังที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เสนอแก้ไขพ.ร.บ.ยา เพื่อเปิดให้วิชาชีพอื่นมีอำนาจในการจ่ยยาตามกฎหมาย จากเดิมที่กำหนดให้แพทย์ และเภสัชกร มีอำนาจในการจ่ายยา ได้ก่อให้เกิดกระแสคัดค้านในกลุ่มเภาสัชกร มีการล่ารายชื่อ เพื่อเตรียมยื่นคัดค้านต่อรัฐบาลมาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยให้เหตุผลว่า พยายาลไม่มีความรู้มากเพียงพอในการจ่ายยา และเป็นการแก้กฎหมายเพื่อเอื้อต่อทุนค้าปลีกรายใหญ่

ล่าสุด  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนพล ได้ทำหนังสือถึงสื่อมวลชนเพื่อแถลงข่าวคัดค้านการแก้ไขพ.ร.บ.ยา โดยระบุว่า ได้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวของเภสัชกรทั่วประเทศ เพื่อคัดค้าน(ร่าง)พ.ร.บ.ยา ที่ส่งผลต่อการคุ้มครองความปลอดภัยด้านการใช้ยาของประชาชน อันเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป้นผู้ผลิตเภสัชกร จึงได้จัดการเสวนา ผ่า(ร่าง)พ.ร.บ.ยา ฉบับอย.-ทันสมัยและคุ้มครองประชาชนจริงหรือ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 16.00-18.00 น. ที่ อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ(ร่าง)พ.ร.บ.ยา และบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรม และจะมีการแถลงคัดค้าน(ร่าง)พ.ร.บ.ยา ฉบับอย.

“จะมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และเภสัสกร ประมาณ 300 คน รวมแสดงพลังและจุดยืนวิชาชีพเภสัชกรรม” หนังสือ ดังกล่าว ระบุ