ไทย-กัมพูชาจับมือพัฒนาศักยภาพฮาลาล

66

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จับมือรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมมือพัฒนาฮาลาล สร้างเครือข่ายเสริมศักยภาพสู่การยอมรับในตลาดโลก 

วันที่ 11 กันยายน  ที่ ร.ร.อัลมิรอซ ดรุงเทพฯ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตราฐานฮาลาลเเห่งประเทศไทย อาจารย์สมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ ร่วมหารือกับ H.E. Oknha Datuk Othsman Hassan รัฐมนตรีอาวุโส(กำกับดูเเลงานด้านกิจการพิเศษ)ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่องความร่วมมือในการพัฒนางานด้านฮาลาล และวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดยเล็งเห็นว่าไทยมีบทบาทสำคัญและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคนี้ รัฐบาลกัมพูชาจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในงานด้านฮาลาลกับกลุ่มประเทศมุสลิมและสมาชิกOIC ซึ่งจะได้ประสานเเละพัฒนาความร่วมมือกันต่อไป