หน้าแรก บทความ ยุทธศาสตร์ใหม่ฮาลาลไทย-เมื่อรมว.พาณิชย์สั่งเอาจริงตลาด 12 ล้านล้าน

ยุทธศาสตร์ใหม่ฮาลาลไทย-เมื่อรมว.พาณิชย์สั่งเอาจริงตลาด 12 ล้านล้าน

45

ยุทธศาสตร์ใหม่ประเทศไทยในการขยายตลาดฮาลาลฮาลาล (Halal) ในเชิงเศรษฐกิจแต่เดิมนับเฉพาะอาหารสำหรับมุสลิม 1,800…

โพสต์โดย Dr.Winai Dahlan เมื่อ วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018