อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะห์ พูดถึงวาฮาบี ยกหลักฐานมาให้เห็นชัดเจนหลักฐานแน่นมาก

741

อ.อับดุลฮากีม วันแอเลาะห์ พูดถึงวาฮาบี ยกหลักฐานมาให้เห็นชัดเจน เป็นเทปเก่าที่ข้อมูลแน่นมาก