สมุทรปราการวุ่น! ชาวบ้านต้านสัตยาบันกอจ. รวบอำนาจนิกะห์

1841

มุสลิมจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ยอมรับสัตยาบัน กอ.สมุทรปราการ ที่กำหนดให้การ’นิกะห์’ กรณีกับมุอัลลัฟ จะต้องให้อิหม่ามเป็นวลี จนกลายเป็นกระแสความขัดแย้งในชุมชน

มีรายงานว่า ได้เกิดกระแสความขัดแย้งในชุมชนมุสลิมจังหวัดสมุทรปราการ จากการประกาศสัตยาบัน ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้การนิกะห์ เป็นอำนาจของอิหม่ามประจำมัสยิด เป็นวลีมุอัลลัฟ ทำหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อ้างว่า ได้รับมอบหมายจากจุฬาราชมนตรี โดยมีการนิกะห์ในชุมชมแห่งหนึ่งโดยมีครู ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือชาวบ้าน ทำหน้าที่เป็นวลีในการนิกะห์ เมื่ออิหม่ามประจำมัสยิดทราบ จึงได้มาคัดค้านการนิกะห์ โดยอ้างสัตยาบันของกอ.สมุทรปราการ และระบุว่า การนิกะห์ดังกล่าวไม่เซาะห์(ใช้ไม่ได้) เนื่องจากไม่ทำตามสัตยาบันของกอ.สมุทรปราการ แต่ชาวบ้านไม่รับฟัง ยืนยันว่า การนิกะห์ดำเนินการตามหลักชารีอะห์ อิหม่ามไม่มีอำนาจมาฟัตวาว่า เซาะห์หรือไม่

‘กรณีที่เกิดขึ้นได้สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมนุม ฝ่ายหนึ่งที่ถือหางทางอิหม่ามก็ไม่พอใจฝ่ายชาวบ้านที่ไม่ฟังอิหม่าม ส่วนฝ่ายชาวบ้านก็ไม่พอใจพฤติกรรมของอิหม่าม ซึ่งปัญหามาจากสัตยาบันของกอ.สมุทรปราการ ที่ออกมารวบอำนาจให้อิหม่าม ถือว่า ไม่ถูกต้อง หลักชารีอะห์ได้กำหนดให้มีวลี แต่ไม่ได้กำหนดเป็น อิหม่ามเป็นวลีเท่านั้น’ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวให้ข้อมูล

มัสยิดแห่งนี้ ได้ปิดประกาศสัตยาบันของ กอ.สมุทรปราการไว้ที่บอร์ดของมัสยิด แต่เมื่อมีกระแสต่อต้านจากชาวบ้าน จึงได้นำสัตยาบันดังกล่าวไปเก็บไว้

สัตยาบันคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ออกมาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ลงนามโดยอิหม่าม 12 มัสยิด จาก 13 มัสยิด โดยนายไพศาล พรหมยงค์ ประธานกอ.สมุทรประการเป็นผู้รับสัตยาบัน โดยสัตยาบันฉบับดังกล่าวมาจากการประชุมอิหม่ามและคณะกรรมการมัยิดในจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม ที่สายธารไอยรารีสอร์ท แอนด์สปา ระบุ เป็นขอตกลงแนวทางการปฏิบัติบริหารมัสยิดในจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดไว้ 7 ข้อ ประกอบด้วย 1. การประชุม กำหนดให้ทุกมัสยิดประชุมทุกเดือน และทำรายงานส่งกอ.สมุทรปราการ 2. เรื่องกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ให้ทุกมัสยิดประชาสัมพันํ์เรื่องซะกาตและการสังคมสงเคราะห์ และจัดทำบัญชีผู้จ่ายผู้รับให้ชัดเจน 3.จัดให้มีการศึกษาอิสลามทุกมัสยิด 4.ให้มีการจัดทำทะเบียนออนไลน์ให้เสร็จในเดือนธันวาคม 2561 5.ให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทปราการจัดบุคคลไปคุตบะห์อย่างน้อยเดือนละครั้ง 6. เรื่องยาเสพติดมีการวางระเบียบเพื่อลงโทษสปบุรุษ และ7. การนิกะห์ ให้ทุกมัสยิดใช้แบบฟอร์มการนิกะห์ของกอ.สมุปทรการ ในกรณีมุอัลลัฟจะต้องผ่านการศึกษาศาสนาอิสลาม มีหนังสือการรับรองการเข้ารับอิสลาม และมีการเปลี่ยนศาสนาในบัตรประชาชน


และยังมีหมายเหตุ ระบุว่า การนิกะห์ผู้หญิงที่ไม่มีผู้ปกครอง(วลี) หรือ มุอัลลัฟ เป็นอำนาจและหน้าที่ของประธานกอ.สมุทรปราการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากจุฬาราชมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนวลี ซึ่งประธานกอ.สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้อิหม่าม 12 มัสยิด จาก 13 มัสยิด ทำหน้าที่เป็นผู้แทนวลีในมัสยิด ยกเว้นนายสมนึก เจ๊ะมะ อิหม่ามประจำมัสยิดกอมรุสมาน(บ้านไร่) ที่ไม่รับการมอบหมายในเรื่องนี้ จึงขอแจ้งว่า บุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากประธานกอ.สมุทรปราการ ทำการนิกะห์ที่ไม่มีผู้ปกครองในพื้นที่จ.สมุทรปราการ ถือว่า การนิกะห์นั้นใช้ไม่ได้ และผู้กระทำการนิกะห์มีความผิดตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดระเบียบกอ.สมุทรปราการว่า ด้วยการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 2561 ที่กำหนด ถึงคุณสมบัติ การเข้ารับตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การบริหารงานและการลงโทษด้วย
ระเบียบกอ.สมุทรปราการว่า ด้วยการดำเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด 2561