12ปี รัฐประหาร 19 กันยา’พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน’ไม่ทำเสียของ

461

พล.อ.สนธิ บุณยรัตกลิน ได้นำ 3 กองทัพ เข้ายึดอำนาจรัฐบาลรักษาการของ ‘ทักษิณ ชินวัตร’กลายเป็นเกมการต่อสู้ทางการเมืองยาวนาน 12 ปี

รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 เกิดในคืนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งมีพลเอก สนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้าคณะ โค่นรักษาการนายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร นับเป็นรัฐประหารในรอบ 15 ปี รัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในเดือนต่อมา หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปที่มีกำหนดจัดในเดือนเมษายนถูกสั่งให้เป็นโมฆะ นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ดำเนินมานับแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐประหารยกเลิกการเลือกตั้งซึ่งกำหนดจัดในเดือนตุลาคม ยกเลิกรัฐธรรมนูญ สั่งยุบรัฐสภา สั่งห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการเมือง ยับยั้งและตรวจพิจารณาสื่อ ประกาศใช้กฎอัยการศึก และจับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคน

พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน แถลงสาเหตุเมื่อวันที่ 21 กันยายน และให้คำมั่นว่าจะฟื้นฟูรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยภายในหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศว่า หลังจากการเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยแล้ว คณะปฏิรูปการปกครองจะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งยังไม่มีการอธิบายบทบาทที่มีต่อการเมืองไทยในอนาคต

หลังรัฐประหาร คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้จัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้แต่งตั้งพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ต่อมาวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2550 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศเลิกใช้กฎอัยการศึกใน 41 จังหวัด แต่ยังคงไว้ 35 จังหวัด

รัฐประหารดังกล่าวไม่มีการเสียเลือดเนื้อและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ปฏิกิริยาตอบรับจากนานาชาติมีตั้งแต่การวิพากษ์วิจารณ์ในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย การแสดงความความเป็นกลาง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ไปจนการแสดงความผิดหวังอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าประเทศไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโต และว่า รัฐประหาร “ไม่มีเหตุผลยอมรับได้”

หลังการยึดอำนาจของพล.อ.สนธิ กลับมาสู่การเลือกตั้ง พรรคในเครือข่ายของทักษิณ ชินวัตร พลังประชาชนและเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาล มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายสมัคร สุนทรเวช คั้นด้วยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ขึ้นเป็นนายกฯ ด้วยกำลังภายใน ก่อนที่จะชุมนุมวุ่นวายของกลุ่มคนเสื้อแดง จนนำไปสู่การยุบสภาฯ ที่ส่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กลับมาเป็นนายกฯ และนำไปสู่การชุมนุมของ กปปส. จากกรณีการจะนิรโทษกรรมให้กับนายทักษิณ และคนเสื้อแดงทั้งหมด
เกือบครึ่งปีของการเคลื่อนไหวทางการเมือง นำไปสู่การยึดอำนาจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านมาเกือบ 5 ปี จะมีการเลือกตั้งในปี 2562

การเมืองจะเป็นกงล้อหมุนกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ ผู้ชมชาวไทยจะเป็นผู้ตัดสิน