ชาวบ้านเมืองลีงซ้อม“รำมะมวด” (รำแม่มด) เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านก่อนเทศกาลแซนโฏนตา

244

ชาวบ้านที่หมู่บ้านหนองซำ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ พากันซ้อมลำ และ “รำมะมวด” (รำแม่มด) เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อแสดงในวันเทศกาล “แซนโฎนตา” กราบไหว้บรรพบุรุษ และญาติที่เสียชีวิตไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่บ้านหนองซำ หมู่ 6 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  ที่หมู่บ้านในชุมชนได้มีการซ้อมรำไว้เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวโครงการนวัตวิถีชุมชน โดยมีการซ้อมรำและการละเล่นศิลปะพื้นบ้านในชุมชนพื้นที่ดังกล่าว

ขณะที่มีการซ้อมรำ การแสดงของศิลปะพื้นบ้าน “รำมะมวด” หรือรำแม่มด ในขณะนั้นผู้ที่แสดงรำมะมวด หรือรำแม่มด มีคุณยาย บุญเรือน เประนาม อายุ 72 ปี ชาวบ้านดังกล่าว ได้ร่ายรำมะมวด หรือแม่มดสักพัก ก็มีอาการเหมือนที่ชาวบ้านเข้าใจกันว่าครูมะมวด หรือแม่มด กำลังเข้าสิงร่างคุณยายบุญเรือน ให้ร่ายรำ และยกขันโบกไปโบกมาแล้วก็โยนขันทิ้ง และลุกขึ้นร่ายรำเดินไปรอบๆ พร้อมกับดึงชาวบ้านที่มุงดูกันมาร่ายรำกันอย่างสนุกสนานกัน

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ของพี่น้องชาวเขมรพื้นเมืองสุรินทร์ร่วมไปถึงชนชาวกูย หรือกวย หรือส่วยอีกด้วย ซึ่งไม่เฉพาะชนชาวเขมรพื้นเมืองที่ จ.สุรินทร์ ที่จัดพิธี “สารทใหญ่” หรือ “เบ็ญธม” ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561  หรือ ตรงกับ แรม 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งถือเป็น วันแซนโฎนตาที่แท้จริง แต่จะประกอบพิธีก่อน 1 วันตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ส่วนการจูนโฎนตา (เชิญเครื่องเซ่น) เป็นการนำอาหารคาว หวาน ของสด ผลไม้ ไปไหว้ แก่ผู้อาวุโสในครอบครัว ซึ่งลูกหลานทุกคนจะเตรียมไปไหว้ขอพรจากผู้ใหญ่ โดยลูกหลานชาวพื้นเมืองสุรินทร์ ที่ไปทำงานยังต่างถิ่นหรือตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล จะเดินทางกลับมารวมญาติเพื่อทำพิธีแซนโฎนตา คือการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ