องคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทาน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสตูลกว่า 12,000คน

61

พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนเดือดร้อน โปรดเกล้าฯองคมนตรีนำสิ่งของพระราชทานมอบชาวบ้านสตูล ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่ววม 4 อำเภอว่า 12,000 คน

21 ก.ย.61 จากกรณีที่เกิดฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันในพื้นที่จังหวัดสตูล ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อน ในวันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 1,200 ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ

ในการนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้กล่าวกับราษฎรว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ จึงได้พระราชทานสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน องคมนตรี ได้รับฟังบรรยายสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ที่ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล โดยมีนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยส่วนราชการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลด้วย

สำหรับจังหวัดสตูลได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ 4 อำเภอ 19 ตำบล 113 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3,728 ครัวเรือน 12,838 คน โดยอำเภอควนกาหลง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 3 ตำบล 17 หมู่บ้าน 78 ครัวเรือน 305 คน อำเภอละงู ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน 598 ครัวเรือน 1,841 คน อำเภอเมืองสตูล ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 7 ตำบล 40 หมู่บ้าน 598 ครัวเรือน 1,841 คน และอำเภอควนโดน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4 ตำบล 20 หมู่บ้าน 1,012 ครัวเรือน 4,715 คน

ซึ่งทางจังหวัดสตูลโดยหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆและองค์กรเอกชน ได้ระดมสรรพกำลังเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน