ร้องปลดปธ.อิสลามจังหวัด ตั้งกก.มัสยิดขัดกฎหมาย

1149

สัปบุรุษ ร้องเลขาธิการคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ปลดประธานอิสลามประจำจังหวัด ตั้งกก.มัสยิดที่ไม่ได้รับเลือก ระบุผิดกฎหมายบริหารกิจการอิสลามปี 40

เมื่อวันที่ 26 กันยายน สัปบุรุษมัสยิดแห่งหนึ่งได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้สอบสวนและปลดประธานอิสลามประจำจังหวัด โดยระบุว่า ใช้อำนาจโดยมิชอบ โดยแต่งตั้งกรรมการประจำมัสยิดที่ไม่ได้รับเลือกจากสัปบุรุษ

ในรายละเอียดระบุว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม ได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสบิด จำนวน 12 คน โดยมีผู้สมัครจำนวน 26 คน ซึ่งผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการถ่ายรูปกรรมการประจำมัสยอดจำนวน 12 คนไว้เป็นหลักฐาน จนเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ได้รับรองบุคคลที่ไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นกรรมการอิสลามปประจำมัสยิด

‘การกระทำของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม มีเหตุเชื่อได้ว่า เป็นการแต่งตั้พรรคพวกตัวอง เข้าไปบริหารมัสยิด สร้างความเสียหายให้กับมัสยิด การแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้การเลือกจากสัปบุรุษ เป็นการสร้างความเสื่อมเสีย และเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กร จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สอบสวนเพ่่อถอดถอนประธานกอ.ประจำจังหวัด ออกจากตำแหน่ง’

ส่วนปัญหาที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่มีการทำสัตยาบัน ให้การนิกะห์ มุอัลลัฟ จะต้องให้อิหม่ามประจำมัสยิดที่ได้รับการมอบหมายจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็น’วลี’ หรือผู้ปกครองเท่านั้น จนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งในบางชุมชน ล่าสุด มัสยิดดารอสอดะห์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้ทำหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยระบุว่า ด้วยประธานคณะกรรมการมัสยิดได้มีคำสั่งให้เรียกประชุมคณะกรรมการมัสยิด วาระพิเศษเร่งด่วน เพื่อพิจารณาเรื่องการออกข่าวตามสื่อโซเชียล พาดพิงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวบอำนาจทำความขัดแย่งในชุมชน โดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้แจ้งว่า เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในมัสยิดดารอสอาดะห์ จึงเขอเรียนประชุมในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 20.00 น. ที่ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 2