กอ.สมุทรปราการ แจงมาแบบนี้! ปมขัดแย้ง’นิกะห์มุอัลลัฟ’ เหตุกลุ่มเสียผลประโยชน์-อิจฉา

485

กอ.สมุทรปราการออกจดหมายข่าวชี้แจงกรณีความขัดแย้งสัตยาบันให้อิหม่ามเป็นวลี ‘นิกะห์มุอัลลัฟ’ มาจากกลุ่มเสียประโยชน์และพวกอิจฉา

ในจดหมายข่าวของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งห่างหายไปนานหลายเดือน ได้นำมาจ่ายแจกตามมัสยิดในจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันศักร์ที่ 28กันยายน ได้ระบุถึงการทำงานของกอ.สมุทรปราการ ที่ได้จัดกิจกรรมจำนวน 18 โครงการ อาทิ การจัดตั้งกองทุนซะกาตและสังคมสงเคราะห์ การจัดทะเบียนสัปบุรุษออนไลน์จังหวัดแรก การสัมมนาผู้บริหารมัสยิดและการทำสัตยาบัน การสัมมนาผู้นำเยาวชนทุกมัสยิด การแจกทุนการศึกษานักเรียนซานาวี การแจกทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีและยากจน การจัดทำถุงยังชีพแจกผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง การทำกุรบ่านแจก 2,000 คน การกำหนดหลักสูตรเพื่อให้การศึกษาผู้สนใจอิสลาม การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมแก่สัปบุรุษผ่านอิหม่ามประจำมัสยิด การอบรมมุอัลลัฟ การแจกหนังสือฟัรดูอีนทั้งหวัด การสัมมนาผู้ประกอบการฮาลาล การอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกมัสยิด

ในหน้า2ของจดหมายได้ ระบุถึง กรณีที่ Mtoday ได้นำเสนอการลงสัตยาบันให้อิหม่ามซึ่งได้รับการมอบหมายจากประธานอิสลามประจำจังหวัด เป็นวลีนิกะห์มุอัลลัฟ ได้นำไปสู่ความขัดแย้งภายในชุมชน โดยมีการระบุว่า การลงสัตยาบันที่เป็นประเด็นในบางมัสยิด คือ การเป็นวลีให้กับผู้หญิงที่ไม่มีวลี โดยเฉพาะมุอัลลัฟที่จะมีการนิกะห์ ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกี่ยวพันทั้งกฎหมายและศาสนา โดยจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้นำมุสลิมในประเทศไทย ได้มอบความเป็นวลีให้ประธานอิสลามจังหวัด และประธานอิสลามประจำจังหวัดมอบต่อให้อิหม่ามประจำมัสยิดรับผิดชอบ ‘การเป็นวลีในมัสยิดของตนบุคคลอื่นจะดำเนินการเป็นวลีไม่ได้’ จะทำให้การนิกะห์นั้นไม่ถูกต้องและเป็นการละเมิดตามอำนาจหน้าที่ๆระบุไว้ในพ.ร.บ.ด้วย ในกรณีนี้ไม่รวมถึงการนิกะห์บุคคลทั่วไป

‘กรณีดังกล่าวเกิดในบางมัสยิด และไปออกข่าวทางสื่อโซเชียลของ Mtoday และพาดพิงว่า กอจ.รวบอำนาจทำความขัดแย้งให้กับชุมชน ซึ่งเรื่องเกิดขึ้นในมัสยิดแห่งหนึ่งในอ.พระประแดง จากบางคนที่เสียประโยชน์ที่เคยได้รับ เลยสร้างประเด็นและให้ข้อมูลสื่อในทางที่ผิด ซึ่งเป็นการก้าวล่วงอำนาจและคำสั่งจุฬาราชมนตรี ที่ถือเป็นกฎเกณฑ์ที่มุสลิมและองค์กรศาสนาทั่วประเทศถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกันตามที่จุฬาราชมนตรีมอบหมาย

ตอนท้ายของจดหมายข่าวยังระบุด้วยว่า ปัจจุบันความขัดแย้งของพี่น้องมุสลิมได้ขยายออกไปกว้างขวาง ทั้งในระดับมัสยิดและระดับจังหวัด ทำให้เกิดปัญหาส่วนรวม ในสมุทรปราการก็มีปัญหาความขัดแย้งและการร้องเรียนหลายครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาส่วนตัว กอจ.สมุทรปราการจะใช้วิธีการประนีประนอม ซึ่งสอดคล้องกับหลักศาสนาและกฎหมาย ในส่วนมัสยิดก็ขอให้ใช้ความอดทนและหลักความยุติธรรม

‘ที่หยิบยกเรื่องนี้มา เพราะสังคมมุสลิมเรา เสียเวลากับเรื่องนี้มาก เราควรหันหน้าเข้าหากันส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการศึกษา ดูแลป้องกันเรื่องยาเสพติด สละทรัพย์ช่วยคนยากไร้ รวมกันพัฒนาชุมชนดีกว่า อย่าไปรู้สึกอิจฉากับตำแหน่งของคนอื่น และอย่ารู้สึกไม่ดีกับความสำเร็จของคนอื่น และหวังอย่างยิ่งว่า การนำเสนอในครั้งนี้จะสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับพี่น้องทุกคน กอจ.สมุทรปราการขอต่อเอกองค์อัลเลาะฮ์(ซ.บ.) ได้โปรดประทานความเมตตา ความรัก ความสามมัคคี ความเป็นเอกภาพ เปิดหัวใจให้ทุกคนมาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม’ จดหมายข่าวระบุ ในตอนท้าย

‘สื่อที่นำเสนอไม่ได้สอบถามมายังกอ.สมุทรปราการ แต่ได้นำไปลงตามคำกล่าวของกลุ่มคนที่เสียประโยชน์ จึงขอทำความเข้าใจต่อพี่น้องมุสลิมในสมุทรปราการ เพราะในประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงสัตยาบันแต่เป็นการมอบหมายภารกิจของจุฬาราชมนตรี’ จดหมายข่าาว ระบุ