เปิดเบื้องหลัง! จุฬาฯทำหนังสือถึงร็อฟฮาน ทักท้วงงาน’สุขแห่งสยาม’

1505

จุฬาราชมนตรี ได้ทำหนังสือถึงมูลนิธิร็อฟฮานทักท้วงหารจัดงานสุขแห่งสยาม 13 ตุลาคม จนนำไปสู่การยกเลิกการจัดงานในที่สุด

ในจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ 3 ตุลาคม ซึ่งนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงถึงพี่น้องชาวไทย ระบุตอนหนึ่งว่า ทราบว่า จุฬาราชมนตรี ประมุขของผู้นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทย ได้มีหนังสือถึงมูลนิธิร็อฟฮาน ทักท้วงถึงความเหมาะสมของการใช้ชื่อการจัดงานและกำหนดวันในการจัดงานดังกล่าว

อีกด้านหนึ่งนายอารีย์ วงศ์อารยะ ระบ่ว่า ตามที่ได้ทักท้วงในการจัดงานระดมทุนของมูลนิธิร็อฟฮาน ถึงความไม่เหมาะสม อธิบการบดีมหาวิทยาลัยฟาตอนี ได้มีหนังสือขออภัย และระบุว่า ตัวท่านเป็นเพียงวิทยากรรับเชิญคนหนึ่ง มหาวิทยาลัยฟาตอนีและอธิการบดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานแต่อย่างใด

‘อธิการบดีแจ้งว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบให้งดการจัดงาน และขอยืนยันในความจงรักภักดีต่อแผ่นดินประเทศไทย และเทิดทูยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไว้เหนือเกล้า ด้วยความเคารพสักการะ เป็นสรรพศิริมงคลผู้นับถือศาสนาอิสลามตลอดกาล

อีกด้านหนึ่ง นายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวระบุว่า การจัดงาน สุขแห่งสยาม ผู้จัดงานได้มาจองสถานที่ไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยไม่ได้แจ้งรายละเอียดของชื่องาน จึงได้อนุญาต เมื่อทราบจึงได้ยกเลิกการจัดงานดังกล่าวทันที