ทางหลวงสั่งปิดตลาดนัดกรือเซะ เพื่อความสงบ หลังถูกร้องเรียน

139

ทางหลวงหนองจิก ได้ติดป้ายประกาศห้ามนำสินค้ามาวางขายบนพื้นทีาทางหลวง บริเวณพื้นที่ใกล้มัสยิดกรือเซะ หลังถูกร้องเรียน กรณีปิดถนนและรุกล้ำพื้นที่ทางหลวง ปิดตลาดอายุ 10 ปี

6 ต.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณหน้ามัสยิดเก่ากรือเซะ บนถนนทางหลวงสาย42 และเกาะกลางถนนซึ่งเป็นถนนทางแยกคู่ขนานเส้นทางไปจังหวัดนราธิวาสกับเส้นทางทางเข้าชมมัสยิดเก่ากรือเซะ เคยเป็นสถานที่ตั้งแผงขายตลาดนัด กลับเงียบเหงา เพราะไม่มีแม่ค้านำแผงวางจำหน่ายสินค้าเหมือนปกติที่เคยปฏิบัติมานาน10กว่าปี หลังจากที่กรมทางหลวงได้มีการติดป้ายประกาศห้ามวางจำหน่ายสินค้าและเรี่ยไรบนทางหลวง จะมีความผิดตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา44 และมาตรา72 ที่ได้ระบุโทษสำหรับผู้ใดที่ฝ่าฝื้นตามคำประกาศมาตรา44 ต้องระวางโทษจำคุกไม่ไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ลงท้ายคำประกาศระบุที่มาจาก” แขวงการทางปัตตานี” ขึ้นเต็มพื้นที่ ที่เคยจัดเป็นตลาดนัดฯ จึงทำให้แม่ค้าไม่กล้านำข้าวของมาวางขายในรอบ10ปี

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า “ตลาดนัดกรือเซะ” ได้มีชาวบ้านได้รวบรวมแม่ค้าจากพื้นที่ต่างๆและจากคนในพื้นที่ นำข้าวของ สินค้าหลากหลายมาวางจำหน่ายในบริเวณลานที่ดินของชาวบ้านมีเนื้อที่ประมาณ 7ไร่ โดยได้เช่าที่จ่ายเป็นรายเดือน เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว จนกระทั่งมีแม่ค้าสนใจนำสินค้ามาจัดวางจำหน่ายเพิ่มขึ้น มีจำนวนมากขึ้น ต่อมาจากนั้นไม่กี่ปี เจ้าของตลาดนัดเริ่มเบี้ยวค่าเช่ามาหลายปี ทำให้เจ้าของที่ดินดังกล่าวไม่พอใจจึงไม่ยอมให้นำสินค้ามาวางขายในบริเวณที่ดินแปลงดังกล่าว ทำให้แม่ค้าต่างก็ออกมายึดริมถนนวางแผงเพื่อจำหน่ายสินค้าตามวันและเวลาของตลาดนัด โดยมีเฉพาะเช้าวันอังคารจนถึงเที่ยง และทุกเย็นของวันพฤหัสบดี วันเสาร์ โดยเริ่มเวลาบ่ายสามโมงเย็นจนถึง2ทุ่ม

จากนั้นเมื่อมีคนนำสินค้ามาวางจัดจำหน่ายจำนวนมากขึ้นมากขึ้น แม่ค้าจึงยึดเกาะกลางถนนไว้จัดจำหน่าย และต่อมาก็ยึดถนนทั้งสายเพื่อจัดเป็นพื้นที่วางของขายทุกวันเวลาของตลาดนัด ต่อเนื่องมา 3-4 ปีมาแล้ว จึงส่งผลกระทบต่อการใช้เส้นทางเพื่อสัญจร โดยเฉพาะรถของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมมัสยิดเก่ากรือเซะกลับไม่มีเส้นทางเข้าออกโดยปริยาย

นอกจากนั้นการจัดวางจำหน่ายสินค้าในบริเวณมัสยิดเก่ากรือเซะ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่เป็นหน้าตาของจังหวัดปัตตานี ในรูปของ”ตลาดนัด”นั้นไม่เหมาะสม เพราะไม่มีการจัดการดูแลความสะอาดเรียบร้อยที่ดีเท่าทีควร มีการนำหัวปลาเลือดปลาสดๆลงคู่ระบายน้ำ ที่มีสภาพน้ำนิ่งเพราะคู่น้ำที่สร้างมารอบมัสยิดเก่ากรือเซะกลับไม่มีที่ระบายน้ำทิ้ง จึงส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวน แต่กลับไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ด้านนายสมชาติ คงศรี หัวหน้าหวกทางหลวงหนองจิก กล่าวว่าการปิดตลาดนัดกรือเซะในครั้งนี้ไม่ได้แกล้นประชาชนที่มีอาชีพค้าขายในบริเวณตลาดนัดแห่งนี้ แต่เพื่อต้องการควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสงบเรียบร้อย ความสวยงามและเพื่อความระเบียบเรียบร้อย ซึ่งเป็นไปตามมติในที่ประชุมร่วมระหว่างเจ้าของตลาดนัด นายอำเภอเมือง ปลัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต.ตันหยงลุโล๊ะทหาร ตำรวจ เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาที่ได้มีการการประชุมครั้งล่าสุด

ในที่ประชุมเสนอให้มีการควบคุมพื้นที่ห้ามนำข้าวของมาวางจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด เพราะที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนผู้สัญจรเส้นทาง เกิดปัญหารถติดยาวซ้ำซาก และความสะอาดที่มีขยะถุงพลาสติกถูกลมพัดจากตลาดนัดกระจ่ายไปทั่วผิวถนนจึงก่อเกิดความสกปรก ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางหลวงที่รับผิดชอบพื้นที่คอยลงเก็บเกือบทุกอาทิตย์

หลังจากก่อนหน้านี้ในที่ประชุมร่วม ได้มอบหมายให้เจ้าของตลาดนัดมีชื่อเรียกแบลีแรมโบ้ จักหาพื้นที่ใหม่ หรือพื้นที่เดิมที่เคยใช้เปิดตลาดนัดครั้งแรก โดยให้เวลาไปเคลียร์กับเจ้าของที่ 1เดือน แต่เมื่อครบกำหนด 1เดือน จึงเรียกมาประชุมชี้แจง เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเจ้าของตลาดนัดยืนยันว่าไม่สามารถคุยกับเจ้าของที่ไม่ได้ จึงเป็นที่มาของการปิดตลาดนัดกรือเซะนับตั้งแต่วันนี้6ตุลาคม61เป็นต้นไป ไม่ได้กลั่นแกล้งชาวบ้านแต่อย่างใด