รองผู้ว่านครศรีฯชื่นชม กลุ่มไลน์’มุสลิมเมืองคอน’ จิตกุศล ช่วยต่อเติมบ้านผู้ยากไร้

527

กลุ่มไลน์’มุสลิมเมืองคอน’ ร่วมบริจาคต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ รองผู้ว่าฯ นครศรีฯชื่นชมเป็นกลุ่มที่มีพลังทำความดีเพื่อสังคม

วันที่ 6 ตุลาคม ที่บ้านบังไลท์ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มไลน์ ‘มุสลิมเมืองคอน’ ได้จัดกิจกรรมมอบบ้านให้บังไลท์ ซึ่งเป็นการรวบรวมเงินจากกลุ่มมุสลิมเมืองคอน สร้างบ้านให้กับบังไลท์ โดยมีนายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน โดยมีสมาชิกกลุ่มไลน์มุสลิมเมืองคอน ร่วมกิจกรรมกันอย่าวคับคั่ง อาทิ นายอุมศักดิ์ มะหมีน อดีตรองผู้อำนวยการวช.นครศรีฯ ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ยีโหว๊ะ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มไลน์ เป็นต้น

นายวิรัตน์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบบ้านให้กับบังไลท์ ซึ่งทราบว่าเงินช่วยเหลือในการต่อเติมบ้านทั้งหมดได้มาจากการระดมทุนช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มมุสลิมเมืองคอน และวันนี้ ยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกกลุ่มมุสลิมเมืองคอนที่เกษียณอายุราชการอีกด้วย

‘มุสลิมเมืองคอน เป็นกลุ่มที่มีพลังเป็นอย่างมาก ผมขอชื่นชม ว่าที่ ร.ต.สมบูรณ์ ยีโหว๊ะ ที่ได้คิดและตั้งไลน์กลุ่มนี้ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องมุสลิมที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช แม้บางคนได้ไปทำงานในพื้นที่จังหวัดต่างๆ แต่ยังได้มีเวทีในการพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญนั่นคือ สมาชิกในกลุ่มไลน์ “มุสลิมเมืองคอน” ต่างมีจิตอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท เสียสละ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้น’ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีฯ กล่าว

รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า ทราบว่า ที่ผ่านมาทางกลุ่มได้ให้การช่วยเหลือน้องๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนและตกทุกข์ได้ยากในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกกลุ่มมาหลายราย สำหรับรายล่าสุด คือ การช่วยเหลือต่อเติมบ้านให้กับ “บังไลท์” ซึ่งเป็นสมาชิกภายในไลน์กลุ่ม เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นน้้าใจที่ยิ่งใหญ่และเป็นจุดแข็งของสมาชิกไลน์กลุ่มนี้

‘สิ่งที่ผมอยากเห็นในสังคมทุกวันนี้คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นคนดีมีจิตใจช่วยเหลือและแบ่งปันในฐานะเป็นผู้ให้ มีความเมตตา มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อผู้อื่น ร่วมแรงร่วมใจท้างานจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น อย่างเช่นสมาชิกไลน์กลุ่ม “มุสลิมเมืองคอน” ที่ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนในสังคม เพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นจะท้าให้เราไม่ปิดกั้นความคิดความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในกรอบแคบๆ เมื่อเราได้ร่วมท้ากิจกรรมจิตอาสา ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนที่ยากลำบาก จะทำให้เราได้ย้อนกลับมามองชีวิตของตัวเอง และจะรู้สึก
ขอบคุณในทุกๆ สิ่งที่เรามี เนื่องจากเราจะเห็นว่ามีผู้คนอีกมากมายที่มีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีแม้แต่ห้องน้ำ น้ำกินน้ำใช้ รวมถึงถนนหนทาง ยานพาหนะที่ใช้ในการสัญจรที่ไม่สะดวกสบาย’

‘ยิ่งจะทำให้เราพบว่าตัวเราโชคดีมากขนาดไหนที่มีโอกาสได้อยู่ในที่ๆมีสาธารณูปโภคพื้นฐานเพียบพร้อม มีอาหารดีๆ มีห้องน้้าสะอาด มีบ้านอยู่ มีรถใช้ เราสามารถ รับรู้ได้ในสิ่งดีๆ ในชีวิตที่ไม่ต้องไปเสาะแสวงหาที่ไหนอีก เพราะเรามีอยู่แล้วในทุกๆ วันที่ตื่นมา การรับรู้
คุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่เป็นของขวัญที่ล้ำค่ามากมายในชีวิต และยิ่งจะท้าให้เราอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น เพราะการได้ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั้น ผลประโยชน์สูงสุดจะย้อนกลับคืนมาสู่ผู้ให้อย่างแท้จริง การที่เราได้มีโอกาสเป็นมือบนย่อมดีกว่ามือล่างอย่างแน่นอน’

“ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก” แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ประโยคนี้ยังใช้ได้เสมอ ให้ความคิด คอยชี้แนะแนวทางความคิดที่ดีที่ถูกต้องให้กับคนอื่นอยู่เสมอ สอนให้รู้จักคิด ไตร่ตรอง พินิจพิจารณา โดยค้านึงถึงเหตุและผลเป็นหลักสำคัญ ให้กำลังใจ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญมาก เราควรให้ก้าลังใจตัวเองและคนอื่นเสมอ อย่ามัวรอให้คนอื่นช่วย เราต้องช่วยตัวเองก่อน ให้ความช่วยเหลือ หากมีใครทุกข์ร้อน มีปัญหา เราควรให้ความช่วยเหลือเต็มกำลัง เต็มความสามารถ คอยดูแล เกื้อกูล แบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่เสมอ และผมอยากจะบอกว่า “ทำดี ต้องทำต่อไป”

ผมขอเป็นก้าลังใจให้กับสมาชิกไลน์กลุ่ม “มุสลิมเมืองคอน” ทุกคน ในการเป็นคนดีมีน้้าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน ในฐานะผู้ให้ต่อไป และในโอกาสนี้ กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกไลน์กลุ่ม “มุสลิมเมืองคอน ทุกคน ในการเป็นคนดีมีน้้าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน ในฐานะผู้ให้ต่อไป

บังสุไลมาน "สุภาพบุรุษเสื้อสีน้ำเงิน" กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน

โพสต์โดย นายวิโรจน์ หวันเหล็ม เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018