โรงพยาบาลสุรินทร์เปิดตัวสมาพันธ์ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

349

โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสุรินทร์ เน้นกลุ่มวัยรุ่น 10-24 ปี

วันนี้ วันที่ 30 ต.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงพยาบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ รอง นพ.สสจ.สุรินทร์ ,นพ.ประวีณ ตัณฑประภา  ผอ.รพ.สุรินทร์ ,นพ.ชวมัย สืบนุการณ์ รอง ผอ.รพ.สุรินทร์ ,นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.ปราสาท และ นพ.สมชัย อัศวรัศมี ประธานคณะทำงานคลินิกฟ้าใส

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามพันธกรณี ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเป็นภาคีของอนุสัญญาควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์กรอนามัยโลก สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการเพื่อให้จำนวนเยาวชนรายใหม่ที่เสพติดบุหรี่ลดลง ส่งเสริมการไม่สูบบุหรี่ เกื้อหนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้สูบบุหรี่ เลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น เน้นกลุ่มอายุวัยรุ่น 10-24 ปี ดังนั้น ปี 2562 จะดำเนินการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกัน ระหว่าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ โดยร่วมรณรงค์กับเครือข่ายต่างๆ ควบคู่กับการดำเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน หนึ่งในโครงการร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม ประกอบด้วย ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกัน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ด้าน นพ.สมชัย อัศวรัศมี ประธานคณะทำงานคลินิกฟ้าใส กล่าวว่า โรงพยาบาลสุรินทร์ ต้องการลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งรายเก่ารายใหม่ เพราะบุหรี่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆเช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ตลอดจนร้านค้าปลอดบุหรี่ สมาพันธ์เครือข่ายปลอดบุหรี่ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้ลดจำนวนผู้ติดบุหรี่ ในปี 2558 เหลือร้อยละ 21 และมีเป้าหมายในปี 2568 จะลดผู้สูบบุหรี่เหลือร้อยละ 15 จึงขอให้ชาวสุรินทร์ ตระหนักถึงภัยร้ายแรง  และเป็นกำลังใจให้ผู้เลิกสูบบุหรี่ โดยวิธีง่ายๆ คือต้องมีความตั้งใจ ปรับพฤติกรรมตนเอง ตื่นขึ้นมาต้องไม่สูบ เครียดต้องไม่สูบ  และสภาพสิ่งแวดล้อม หากเพื่อนชวนต้องปฏิเสธ  และที่สำคัญต้องได้รับกำลังใจจากครอบครัว

ทีมข่าวเพจสุรินทร์เพื่อนคุณ