ปาล์มถูกกว่าน้ำมันเตา ทำไมรัฐทำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน

35

ราคาน้ำมันปาล์มถูก เกษตรกร แนะให้นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ได้ต้นทุนที่ถูกกว่า ช่วยเกษตรกรให้ได้ราคาผลผลิตที่ดีกว่า ทำไมไม่ทำ

ชาวสวนปาล์มชุมนุมประท้วง เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานมานับปี อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลอนุมัติโควต้านำเข้าปาล์ม 50,000 ตัน เมื่อผลผลิตของชาวสวนปาล์มดีขึ้น ปาล์มจึงล้นตลาด ราคาจึงตกต่ำ แต่โควต้าน้ำเข้ายังไม่ได้การรับยกเลิก จากราคา 7 บาท ปาล์มเหลือราคา 2.50 บาท ในขณะที่ต้นทุนอยู่ประมาณ 4 บาท

เกษตรกรขาดทุนย่อยยับ แต่นายทุนรวย และไม่รู้ว่า คนในรัฐบาล คนอนุมัติโควต้า รวยขึ้นด้วยเหรือเปล่า

รัฐบาลเร่งส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่ออ้างว่า แก้ปัญหาราคาตกต่ำ แต่มีข้อมูลที่ น่าหดหู่ใจ จากคุณอธิราษฎร์ ดำดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ในกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกร บอกว่า กกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปตลาดต่างประเทศประมาณ 3 แสนตัน ซึ่งจากข้อมูลพบว่า มีน้ำมันปาล์มดิบในสต็อกมีจริงเพียง 2.8 แสนตัน

ในจำนวน 2.8 แสนตัน ได้มีการนำน้ำมันปาล์มกลั่นแล้ว เป็นน้ำมันปาล์มขวดเพื่อบริโภคกลับมารวมในสต็อกด้วย ไม่ใช่น้ำมันปาล์มดิบ ทำให้มีน้ำมันเกือบ 4 แสนตัน

ซึ่งการส่งออกน้ำมันปาล์มกลั่นแล้ว กระทรวงพาณิชย์ต้องใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท เพื่อชดเชยค่าดำเนินการให้เอกชนผู้ส่งออกกิโลกรัมละ 1.75 บาท

เป็นคำถามว่า ทำไมรัฐต้องไปชดเชยนายทุนส่งออก ในขณะที่เกษตรกร เรียกร้องมานาน ไม่เคยเหลียวแล เมื่อน้ำมันปาล์มดิบ มีจำนวน 2.8 แสน ก็ส่งออกเพียงเท่านั้น รัฐไม่ต้องควักเงินจ่าย

การควักนายทุน มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรหรือไม่ ยิ่งใกล้เลือกตั้ง ยิ่งมีอะไรแปลกๆออกมา

เพราะเท่าที่ได้ฟังมา การอนุมัติโควต้า ‘นำเข้า-ส่งออก’ แต่ละครั้ง มีผลประโยชน์ซ่อนเงื่อนอยู่มาก

สิ่งที่น่าสนใจ ข้อมูลจากตัวแทนเกษตรกรชาวสวนปาล์ม บอกว่า ทำไมไม่นำน้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีราคาถูกกว่า การใช้น้ำมันเตา

ราคาน้ำมันปาล์มดิบ อยู่ที่ 17 บาท/กก. น้ำมันเตาอยู่ที่ 21 บาท/กก. การนำน้ำมันปาล์มไปผลิตกระแสไฟฟ้า รัฐไม่ต้องใช้เงินอุดหนุน และมีต้นทุนที่ลดลงอีก และจะช่วยดึงราคาปาล์มขึ้นมาด้วย

ผู้ผลิตไฟฟ้าได้กำไรเพิ่ม รัฐไม่ต้องควักเงินอุดหนุน และช่วยให้ราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้น ช่วยเกษตรกรชาสวสวนปาล์ม

สิ่งดีๆแบบนี้ ทำไม ‘สนธิรัตน์’ ไม่ทำ ทำไม’สมคิด’ไม่ทำ ทำไม ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ไม่ช่วยชาวบ้าน ในแนวทางที่รัฐได้ประโยชน์