มุสลิมทุ่งหวังแจง ‘บังเฝน’แค่ทาแป้ง ไม่ได้สรงน้ำเกจิดังเมืองสงขลา

2443

มุสลิมทุ่งหวังสงขลาแจง ไม่ได้รดน้ำศพ แค่ไปร่วมแสดงความไว้อาลัย ไม่ได้รดน้ำแค่ทาแป้งครั้งสุดท้าย เพราะช่วยชาวบ้านมาเยอะ

เฟซบุ๊ก สุรเชษ บิลสัน ได้โพสต์ข้อความ #ศาสนามิได้แบ่งแยกความเป็นพี่น้อง
แม้พี่น้องมุสลิมไม่สามารถเข้าร่วมพิธีสรงน้ำศพพ่อท่านผันได้…แต่ด้วยความดีของพ่อท่านผันพี่น้องมุสลิมในแถบตำบลนี้ได้มาแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย เช่นเดียวกับยีเฝน บ้านทรายขาว ก็ไม่สามารถสรงน้ำศพพ่อท่านผันได้ เพราะตนเองเป็นอิสลาม ทำได้เพียงทาแป้งให้กับพ่อท่านผันซึ่งเปรียบเสมือนพี่ชายที่คอยช่วยเหลือน้องๆโดยมิได้แบ่งชนชั้นทางศาสนา….

ทั้งนั้ เฟซบุ๊ก “คลิปธรรมะจากทั่วโลก” เป็นผู้นำภาพมาเผยแพร่ พร้อมระบุว่า ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะบารมี คุณงามความดีของท่าน พระเทพญาณโมลี ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับพี่น้องมุสลิมตลอดมา

สำหรับพระเทพญาณโมลี นามเดิม ผัน นามสกุล ทองอร่าม อายุ 86 ปี 65 พรรษา เป็นบุตรของ นายแอ และนางเขียว ทองอร่าม เกิดเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2475 ที่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา ก่อนจะบวชในวันที่ 17 เม.ย.2496 ณ วัดทรายขาว ต.ทุ่งหวัง โดยมีพระอธิการอ่อน จนฺทสุวณฺโณ วัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์

พระเทพญาณโมลี เกจิอาจารย์ ปลุกเสกหลวงปู่ทวดรุ่นหัวมวย และก่อตั้งพุทธมณฑลประจำ จ.สงขลา ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงประเทศมาเลเซีย โดยการสร้างวัดและส่งพระภิกษุเข้าจำพรรษาเป็นประจำทุกปี เช่น วัดปิเหล็ง อ.สุคิรินทร์ จ.นราธิวาส วัดเขาแก้ว (บ้านแชะ) อ.เทพา จ.สงขลา วัดป่าแจ้งแก้ว (ทวดเสือ) อ.จะนะ จ.สงขลา วัดเกาะลังกาวี-วนาราม รัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย

พระเทพญาณโมลี ได้รับการถวายปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับการถวายปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ