ประกาศขออภัย ต่อกอจ.กรุงเทพมหานคร

1013

ด้วยข้าพเจ้านายสมพร หลงจิ นายวิษณุเวส ธนชยางกูร และบริษัท เอ็มทูเดย์ มีเดีย จำกัด ได้ลงข่าว กรณีคำพิพากษาศาลฎีกา ระบุ ถึงการขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ท่านนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของพวกข้าพเจ้าในคำพิพากษา คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ จึงขออภัยมายังคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ในความผิดพลาดความดังกล่าวด้วย