แฮมเมอร์ แต่งเพลง “ขอบคุณน้ำใจ” เรียกร้องช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ะขอบคุณที่ร่วมกันช่วยเหลือ

73
การช่วยเหลือถึงบ้าน

แฮมเมอร์ แต่งเพลง “ขอบคุณน้ำใจ” เรียกร้องช่วยเหลิือพี่น้องภาคใต้ะขอบคุณที่ร่วมกันช่วยเหลือ