“ไอแบงก์” จัดกิจกรรม CSR มอบตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำแก่เยาวชนมัสยิดดารุ้ลอันซ๊อร มั่นใจสะอาดปลอดภัย

100

ไอแบงก์ จัดกิจกรรม CSR “ไอแบงก์ ปันน้ำใจให้โอกาส” โดยมอบตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำแก่เยาวชนศูนย์การเรียนวิถีอิสลามและกสิกรรม มัสยิดดารุ้ลอันซ๊อร (คลอง 17) อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อช่วงเย็น 24 พ.ย.61 ณ ศูนย์การเรียนวิถีอิสลามและกสิกรรม มัสยิดดารุ้ลอันซ๊อร (คลอง 17) อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(CG&CSR) พร้อมด้วยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารและอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมมอบตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำ แก่ศูนย์การเรียนวิถีอิสลามและกสิกรรมมัสยิด ดารุ้ลอันซ๊อร (คลอง 17) โดยมีอิหม่ามมูซา และเยาะ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอันซ๊อร เป็นผู้รับมอบ และมีอาจารย์ถนัด สิทธิการ นายก อบต.ดอนฉิมพลี, อิหม่ามนิพนธ์ นุ่มแปลก อิหม่ามประจำมัสยิดกมาลุ้ลอิสลามคลอง 20 ซึ่งเป็นตัวแทนประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสักขีพยาน

นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม(CG&CSR) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า กิจกรรม CSR ของธนาคาร ยึดหลักเป้าหมายสากลในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยกิจกรรม ไอแบงก์ ปันน้ำใจให้โอกาส มีเป้าหมาย เพื่อจะร่วมแบ่งปันน้ำใจให้โอกาสต่อผู้ที่ขาดแคลน จากรายงานก็พบว่า ศูนย์การเรียนฯแห่งนี้ยังขาดแคลนงบประมาณและปัจจัยหลายประการ เช่น อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนาเด็กเล็ก เครื่องอำนวยการซักเสื้อผ้าเด็กหอพัก และเรื่องน้ำดื่มที่สะอาด ซึ่งเราก็พิจารณาแล้วว่า น้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรให้การช่วยเหลือที่สุด เนื่องจากน้ำดื่มเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคน โดยน้ำดื่มต้องมีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพในวัยเด็กจะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า

????????????????????????????????????

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จึงได้สนับสนุนเงินเพื่อติดตั้งตู้น้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำบริเวณอาคารเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน คุณครู ตลอดจนผู้ที่มาปฎิบัติศาสนกิจในมัสยิดได้เข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด ซึ่งตรงคำสอนของท่านศาสดามูฮำหมัดที่ว่า “แท้จริงความสะอาดนั้น เป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา”

พร้อมกันนี้ นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย ผู้จัดการธนาคารและอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) ได้เป็นตัวแทนของพนักงานจิตอาสาที่ร่วมบริจาคในการออกร้านค้าขายอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจำนวนเงินบริจาค โดยการนำรายได้ทั้งหมด (ทั้งทุนและกำไร) มอบให้แก่ศูนย์การเรียนฯ อันแสดงถึงการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนมุสลิมตามพันธกิจของธนาคาร อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของพนักงานในการแบ่งปัน อีกด้วย