ทหารตัดหญ้าส่งชาวบ้าน”ควนขนุน”ช่วยสัตว์เลี้ยง

392

วันที่ 7 มกราคม เนื่องด้วยสถานการณ์ ของอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลไม่เพียงต่อชาวบ้าน แต่ทำให้สัตว์เลี้ยงไม่มีที่อยู่อาศัย และอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร จนเริ่มล้มตาย ศบภ.ช.พัน.402 (ช.พัน.401,ช.พัน.402) ได้จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ทำการตัดหญ้าสำหรับอาหารสัตว์และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง