เขี้ยวเล็บ ทร. ส่งฮ. EC 645T2 ช่วยน้ำท่วม

369

กองทัพเรือเสริมสมรรถนะช่วยน้ำท่วมภาคใต้ ด้วยการส่งเฮลิคอปเตอร์ EC 645T2 ตามแผนการใช้กำลังจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง (From the sea) ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

7 ม.ค. 60 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเสริม เฮลิคอปเตอร์ EC 645T2 เข้าประจำหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ โดยในเวลา 19.00 น. ลงจอดบนดาดฟ้า เรือหลวงอ่างทอง บริเวณปากร่องแม่น้ำเจ้าพระยา ตามแผนการใช้กำลังจากทะเลเข้าสู่ฝั่ง (From the sea) ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช