ใกล้มาแล้ว! Thailand Halal Assembly 2018 ที่ไบเทค บางนา

39

ใกล้มาแล้ว Thailand Halal Assembly 2018 วันที่ 14-16 ธันวาคม ที่ไบเทค บางนา

มีการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และธุรกิจฮาลาล ครั้งที่ 11
* นิทรรศการเฉลิมฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย
* Halal Expo รวบรวมผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่หลากหลายกว่า 350 บูธ
14-16 ธันวาคมนี้ที่ไบเทค บางนา