จุฬาราชมนตรี เป็นประธานวางรากฐาน ร่วมบริจาคก่อสร้างมัสยิด’ดารุ้ลมูฮาญีรีน’ เคหะบางพลี

120

จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน วางรากฐานก่อสร้างมัสยิด’ดารุ้ลมูฮาญีรีน’ เคหะบางพลี ร่วมก่อตั้งโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เป็นประธานวางรากฐานมัสยิดดารุ้ลมูฮาญีรี