กำลังพลทหารเรือลงพื้นที่ยี่งอ พบสร้างความเข้าใจครูตาดีกา-แจกขนมเด็ก

279

เมื่อวันที่  ๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.ฉก.นย.ทร.๓๒ จัดกำลังพล พบปะเยี่ยมเยียนสานสัมพันธ์ ครูผู้สอนตาดีกา และนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ยาเมร์ บ.ยี่งอ ม.๗ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส เพื่อรับฟังปัญหา เสริมสร้างความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ จนท.ภาครัฐ โดยมีนางสิริภา ดามะคะกุล ครูประจำศูนย์ฯและคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และได้มอบปฏิทินอิสลามปี ๖๐ พร้อมอบเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวให้กับครู และเด็กนักเรียน ผลการปฏิบัติได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย