‘พายุปาบึก’ ห่างฝั่งนราฯ300 กม.ฝนเริ่มหนัก

609

เคลื่อนเข้าฝั่ง 15 กม.ต่อชม. ส่งผลในตกลงมาอย่างหนักมรพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

3 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น. พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กม./ชม. มีระยะห่างจาก จ.นราธิวาส ประมาณ 310 กม. กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว ประมาณ 15 กม./ชม. คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยภายในวันนี้ ศภช/ปภ.

ขณะที่สถานการณ์ที่นราธิวาส และปัตตานี ฝนได้ตกหนักแล้ว