น้ำท่วมใต้ยังหนัก! ถนนหลวงยังพังใช้ไม่ได้ 18 แห่ง

94

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ภาคใต้ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.60 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณถนนทางหลวงชนบทสาย ตง.1037 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านนาตาขำ อ.ห้วยยอด จำนวน 200 ชุด

นายธานินทร์ กล่าวอีกว่า น้ำท่วมขังใน 6 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา สุราษฎร์ธานี และมีสายทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเสียหายทั้งสิ้น 20 สายทาง มีความเสียหาย 32 แห่ง โดยมีสายทางที่เสียหายแต่ยังมีการสัญจรสามารถผ่านไปมาได้ จำนวน 18 แห่ง และมีสายทางที่เสียหายแต่รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ จำนวน 14 แห่ง

ขณะนี้ยังมีฝนตกหนักทางภาคใต้ ทำให้กระแสน้ำได้เซาะดินจนเป็นเหตุให้คอสะพานขาด บนทางหลวงหมายเลข 4186 และประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านได้นั้น กรมทางหลวงโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 นครศรีธรรมราช ซึ่งมีความพร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเครื่องจักร ได้ดำเนินการทอดสะพานเบลี่ย์ซึ่งมีความแข็งแรงคงทน เพื่อให้การจราจรสามารถผ่านได้เป็นการชั่วคราวก่อน ในทางหลวงหมายเลข 4186 เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริเวณกิโลเมตร 14 ตอนห้วยพาน – น้ำตกกรุงชิง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนั้นในส่วนของเส้นทางสายหลักจากกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ (สายเอเชีย) ทางกรมทางหลวงก็ได้เปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้ว

เบื้องต้นหน่วยงานได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณต้นทางให้ทราบสถานการณ์ กรณีน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ได้จัดรถบรรทุก 6 ล้อสำหรับบริการประชาชนให้เข้าถึงที่พักอาศัยได้ และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ หากมีเส้นทางชำรุดจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมชั่วคราวให้สัญจรได้ภายใน 7 วัน อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังการใช้ถนนในพื้นที่ประสบภัยเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายจราจรเตือนเส้นทางด้วย และท่านผู้ใช้เส้นทางสามารถขอความช่วยเหลือและแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146.

Cr.thairath