งานวันครูรือเสาะ พิธีพุทธ-อิสลามครบ

209

นราธิวาส ครูอำเภอรือเสาะ รวมพลังเกือบ 1,000 คน 42 โรงเรียน จัดงานวันครู รำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์

วันที่ 16 มกราคม 2562ที่ ณ ศาลาอเนกโรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีรำลึกครูถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายจตุพงศ์ ธรรมเดโช ผอ.โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) กล่าวงาน มี นายนิกร เซ้งเภียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ ให้การต้อนรับ มีบุคลากรครูโรงเรียนประมาณ 850 คนจำนวนโรงเรียน 42โรงในพื้นที่อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ร่วมงานในงานวันครู o

ในช่วงเช้าจัดให้ มีพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีละหมาดอายัด และการบรรยายพิเศษ หัวข้อคุณค่าของครูตามทัศนะอิสลาม ที่มัสยิดกลางอำเภอรือเสาะ และพิธีทางศาสนาพุทธ โรงเรียนรือเสาะชนูปภัมถ์ โดยนายกรีฑา แดงดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบลูกา ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระครูบูรพาจารย์ทำนองสรภจารย์ทำนองสรภัญญะ
ทั้งนี้ก่อนจะเข้าสู่พิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความจงรักภักดีแค่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10ยังมีการอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 การอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์ การสวดคำฉันท์รำลึกถึงพระคุณครู และครูอาวุโส นางลิดาพร จินดาพล ครูโรงเรียนบ้านพนาทักษิณ กล่าวนำคำปฏิญาณตนและเชิญผู้เข้าร่วมพิธีสงบ 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุรบูรพาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ล่วงลับไปแล้ว
พร้อมกันนี้ นายอำเภอรือเสาะ ยังได้กล่าวพบปะให้โอวาทมอบประกาศเกียรติบัตร คณุดีไม่มีอบายมุข และครูของแผ่นดินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรครูในอำเภอรือเสาะ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส นายกรีฑา แดงดี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบลูกา และมอบทุนการการศึกษาให้กับบุตรกับสมาชิกสหกรณ์
สำหรับการจัดงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน รวมทั้งเพื่อการธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ภายใต้คำขวัญวันครู ประจำปี 2562 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี่” โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /นราธิวาส