ดันร้านฮาลาล 3 จังหวัดเหนือ เพิ่มมูลค่าร้านมุสลิม

158

ประธาน กอจ.ชม.เปิดโครงการรับรองฮาลาลร้านอาหารมุสลิมเพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารมุสลิมผ่านการรับรองมารตฐานฮาลาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น 4 เวลา 09.30 น. นายกวินธร วงค์ลือเกียรติ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธิเปิด “โครงการรับรองร้านอาหารที่ผู้ประกอบการเป็นมุสลิม เข้าสู่ระบบการรับรองฮาลาล เพื่อเพิ่มมูลค่าและค่านิยมผ่านเครื่องหมายฮาลาลในประเทศไทย”
มีผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ทั้งสามแห่งจำนวน 80 ท่าน มีผู้เชี่ยวชาญอาทิ นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย บรรยายให้ความรู้


วัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารมุสลิมผ่านการรับรองมารตฐานฮาลาล สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล
การจัดโครงการครั้งนี้ จัดโดย สถาบันมารตฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่

ชมพล ศรีสมบัติ รายงาน