กอ.สุราษฎร์ฯ รับรองไก่ อำพลฟาร์มแล้ว หลังปรับปรุงระบบการเชือดตามหลักอิสลาม

786

อำพลฟาร์ม ได้รับผลกระทบหนัก หลังถูกถอดฮาลาล ล่าสุดได้ปรับปรุงระบบการเชือดที่ไม่ผ่านฮาลาล กอ. สุราษฎร์ธานี

นายซอแหล๊ะ โต๊ะบายเลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่รับรองกระบวนการแปรรูปไก่ของ บริษัท อำพลไก่ฟาร์ม ล่าสุด ทางฟาร์ม ได้ปรับปรุงแก้ไขระบบการแปรรูปให้ถูกต้องตามหลักอิสลาม และคณะกรรมการฝ่ายฮาลาลฯ กอ.สุราษฎร์ฯ ได้เข้าไปตรวจสอบ และให้ผ่านการรับรองเป็นที่เรียบร้อย

ทางอำพล ฟาร์ม พร้อมปฏิบัติ ตามระเบียบของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี และกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ที่มีข้อกำหนดการตรวจรับรองฮาลาลโรงเชือดสัตว์และการชำแหละชิ้นส่วน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการอิสลามจังกวัดสุราษฎร์ฯได้นำบุคคลที่ทางคณะกรรมอิสลามการรับรองไปปฎิบัติงานการเชือดที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามจำนวน ๒ คน ไปประจำที่ฟาร์ม

ทั้งนี้ หลังจากที่ กอ.สุราษฎร์ธานีไม่ให้การรับรองฮาลาลไก่ของอำพลฟาร์ม ทำให้ทางฟาร์มได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่เพียงลูกค้ามุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง อย่างกระบี่ และระนอง รวมถึงลูกค้ารายใหญ่ อย่าง บริษัท cp ได้สั่งหยุดการผลิตทั้งหมดด้วย

นายซอและห์ กล่าวว่า สถานประกอบการ อำพลไก่ ยอมรับว่า ไม่มีความเข้าใจรายละเอียดในเชิงลึกเกี่ยวกับฮาลาล คณะกรรมการฝ่ายฮาลาลฯ จึงได้อธิบายให้เข้าใจ ซึ่งทางบริษัทเข้าใจ และยืนยันว่า จะดำเนินการให้ถูกต้องทุกขั้นตอน

‘คณะกรรมการอิสลามสุราษฏร์ฯ ภายใต้การนำของ นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฏร์ธานี ยึดหลักการศาสนาและพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม ๒๕๔๐ ซื่อสัตว์ สุจริตและ พระเจ้าจะดูแลเรา ทำให้ธุรกิจของเรามีความศิริมงคล(บารอกัต) มั่งคั่ง ยั่งยืนครับ’ นายซะและห์ กล่าว

รายงานแจ้งว่า การตรวจสอบระบบฮาลาลของคณะกอ. สุราษฎร์ฯ ชุดก่อนไม่ได้จัดการอบรม ให้ผู้ประกอบการเข้าใจระบบฮาลาล และไม่ได้เข้าไปตรวจสอบอย่างจริงจัง ทางฟาร์มได้ว่าจ้างชาวต่างชาติ ที่เข้าใจว่า เป็นมุสลิม มารับผิดชอบในการเชือดไก่ โดยไม่ได้กล่าว นามอัลลาะฮ์ ตามหลักอิสลาม ซึ่งมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ฯ ได้รับประทานเนื้อไก่ที่ไม่ผ่านการรับรองฮาลาลที่ถูกต้อง รวมทั้ง มีปัญหาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานทุจริตด้วยการปลอมลายเซ็นต์ประธานกอ. ในการอนุญาตรับรองฮาลาล ซึ่งล่าสุด ได้มีการไล่ออกไปแล้ว