กอ.สุราษฎร์ฯ รับรองไก่ อำพลฟาร์มแล้ว หลังปรับปรุงระบบการเชือดตามหลักอิสลาม

657

อำพลฟาร์ม ได้รับผลกระทบหนัก หลังถูกถอดฮาลาล ล่าสุดได้ปรับปรุงระบบการเชือดที่ไม่ผ่านฮาลาล กอ. สุราษฎร์ธานี

นายซอแหล๊ะ โต๊ะบายเลขานุการคณะกร