ให้รอประธาน กกต.แถลงผลพิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติ

750

มติกกกต.ยื่นศาลรธน.พิจารณายุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ ให้รอแถลงจากประธานกกต.

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ได้ประชุมพิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติ ยื่นบัญชีรายชื่อพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี และมีรายงานข่าวว่า ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่าจะยุบพรรคไทยรักษาชาติว่ามีความผิดให้ยุบพรรคตามพรป.พรรคการเมืองมาตรา 92 หรือไม่นั้น ล่าสุดทางกกต. ได้ออกมาระบุให้ฟังผลการประชุมจากประธาน กกต.

รายงาน ก่อนหน้านี้ ระบุว่า พระราชโองการ และหนังสือที่ไทยรักษาชาติเสนอชื่อทูลกระหม่อมเป็นหลัหฐานเพียงพอในการพิจารณาวินิจฉัย โดยจะร่างหนังสือเพื่อยื่นศาลภายในวันนี้