ไอแบงก์จับมือธกส. ขายข้าวช่วยชาวนา

66

 

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) และ นางสาววีณา เตชาชัยนิรันดร์ กรรมการและรักษาการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธขายข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่าง ไอแบงก์ และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เพื่อเปิดช่องทางขายข้าวให้กับชาวนาไทย ณ ชั้น G อาคาร คิวเฮ้าส์ อโศก โดยบูธขายข้าวดังกล่าวจะเปิดขายระหว่างวันที่ 21- 25 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 -15.00 น.