80ปี ปอเนาะบ้านตาล “สืบสานเจตนารมณ์ ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” บรรยากาศคึกคัก!!

223

80ปี ปอเนาะบ้านตาล “สืบสานเจตนารมณ์ ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” บรรยากาศคึกคัก!!

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ มีการจัดงาน 80ปี ปอเนาะบ้านตาล นครศรีธรรมราช “สืบสานเจตนารมณ์ ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ” เพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ และเพื่อการศึกษาของเยาวชน

งานวันที่ 17 กุมภาพันธ์ มีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน นางอลิสา พิศสุวรรณ ภรรยาดร.สุรินทร์ มอบโฉนดที่ดินเพืีอก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ รองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น