งานมัสยิดม่านารุ้ลฮูดาคึกคัก!’อ.ประสาน’สอนมัสยิดต้องสามัคคีไม่แตกแยก เผยนบีเคยเผามาแล้ว

787
dav

มัสยิดม่านารุ้ลฮูด่า หลังล่าสุด ก่อสร้างโดยดร.อัจยีเอกรินทร์ อยู่บำรุง จัดงานประจำปี มีคนไปร่วมงาามากกว่าทุกปี อ.ประสาน ศรีเจริญ สอนมัสยิดต้องสร้างความสามัคคีอย่าแตกแยก เผยบนีเคยเผามัสยิดที่มาดีนะห์มาแล้ว

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ บรรดาสัปบุรุษและคณะกรรมการมัสยิดม่านารุ้ลฮูดา ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันจัดงานประจำปี เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายของมัสยิดและการศึกษาอิสลามของเยาวชนในพื้นที่

พื้นที่ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง มีมุสลิมเข้าไปอาศัยเมื่อปี 2490 โดยตระกูล ‘ขำวิไล’ จากคลองกระจะ เขตสวนหลวงเข้าไปบุกเบิก ต่อมามีตระกูล’อยู่บำรุง’ และอีกหลายตระกูล เข้าไปอยู่อาศัย ได้มีการการจัดทะเบียนก่อสร้างมัสยิดเมื่อปี 2498 ซึ่งตัวมัสยิดได้เปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งจากสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จนปี 2560 คณะกรรมการมัสยิดมีดำริที่จะก่อสร้างมัสยิดหลังใหม่ และมอบหมายให้ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง เป็นผู้ก่อสร้าง โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท แต่ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ

ดร.เอกรินทร์ อยู่บำรุง

ดร.เอกรินทร์ เป็นนักอสังหาริมทรัพย์ ที่มีจิตใจกุศล อุทิศตนเพื่องานศาสนามาโดยตลอด รับเป็นประธานเปิดงานและร่วมบริจาคในงานมัสยิด โรงเรียนสอนศาสนาและกิจกรรมของกลุ่มองค์กรมุสลิมมาหลายปีๆละหลายร้อยงาน โดยในปี 2562 รับเป็นประธานเปิดงานแล้วกว่า 70 งาน บริจาคเงินหลายล้านบาท ส่งผลให้การจัดงานมัสยิดม่านารุ้ลฮูดามีคนไปร่วมงานมากกว่าทุกปี จนพื้นที่มัสยิดแคบไปถนัดตา

อ.ประสาน (ชารีฟ) ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวในการเปิดงานว่า มัสยิดมีความสำคัญในการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติอิบาดะห์ และการเรียนศาสนาของเยาวชน ซึ่งนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)ให้ความสำคัญกับมัสยิด ตอนอพยพไปมาดีนะห์จะสร้างมัสยิดก่อนสร้างบ้านของตนเอง

‘อัลเลาะฮ์และรอซูลลุลเลาะฮ์ จะรักคนที่อยู่ในมัสยิดมากกว่าคนที่อยู่ในตลาด เพราะในมัสยิดมีแต่คนทำดี แต่ในตลาดมีแต่การโกหกหลอกลวง และฉ้อโกง’ อาจารย์ประสาน กล่าว

อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ

รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ในโลกนี้มัสยิด แบ่งเป็น 5 ระดับ อันดับ 1 คือ มัสยิดฮารอม ที่มหานครมักกะห์ สร้างโดยนบีอิบรอฮีม คนที่ละหมาดที่มัสยิดฮารอม จะได้ผลบุญ 100,000 เท่า 2. มัสยิดอันนาบาวีย์ ที่มหานครมาดีนะห์ ก่อสร้างโดยนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.) การละหมาดที่นี่จะได้เป็นบุญ 1,000 เท่า 3.มัสยิดอัลอักศอร์ ที่นครเยรูซาเล็ม ก่อสร้างโดยนบีอิบรอฮีม ละหมาดที่นี่จะได้ผลบุญ 500 เท่า

อันดับ 4 มัสยิดคูบา เป็นมัสยิดหลังแรกในมาดีนะห์ ก่อสร้างโดยนบีมุฮัมหมัด(ซ.ล.) ซึ่งนบีจะไปละหมาดทีมัสยิดแห่งนี้ทุกสัปดาห์ การละหมาดที่มัสยิดคูบาได้ผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์ 1 ครั้ง ไม่ว่าละหมาดสุนัตหรือวายิบ และ5. คือมัสยิดทั่วๆไป

‘การมีมัสยิด ตามแนวทางของนบี(ซ.ล.) จะต้องนำไปสู่ความสามัคคี การสร้างมัสยิดของนบีในนครมาดีนะห์ เป็นการสร้างความสามัคคี หลอมรวมกลุ่มคนที่แตกต่างกันมาอยู่ด้วยกัน สามัคคีกัน นบีเคยเผามัสยิดที่พวกมูนาฟิก สร้างตรงกันข้ามกับมัสยิดคูบา เพราะเป็นมัสยิดที่สร้างความแตกแยก เราจึงอย่าแตกแยกกัน และเป็นสิ่งที่ดีงามที่พวกเราได้ช่วยกับเสียสละเพื่อมัสยิด เพื่อการศึกษาของเยาวชน’อ.ประสาน กล่าว

oznor
dav
dav
mde
dav
sdr
dav
sdr
oznor
อ.อานัส ดาราฉาย บรรยายธรรม