อ้างโพลกทม.ปชป.กวาด 19 เขต เพื่อไทย 11 พรรคอื่นปิ๋วหมด

173

โพลกทม.ประชาธิปัตย์กวาด 19 ที่นั่ง เพื่อไทย 11 พรรคอื่นไม่ติดโผ

21 ก.พ.62 – มีรายงานว่า ว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทย พรรคไทยรักษาชาติ จำนวนหนึ่งได้ส่งข้อความทางไลน์ส่วนตัวหากันเผยแพร่โพลกทม. เมื่อวันที่13ม.ค. ซึ่งเป็นเอกสารสรุปตัวเลขออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์คะแนน คาดการณ์ผู้ที่น่าจะได้รับเลือกตั้ง เป็นส.ส.กทม. โดยโพลนี้สำรวจเฉพาะพรรคเพื่อไทย พรรคไทยรักษาชาติ พรรคประชาธิปัตย์ ส่วนพรรคอื่นไม่ได้ระบุชื่อพรรคเอาไว้ มีเพียงเปอร์เซ็นต์ที่คาดว่าจะได้คะแนนออกมาเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้สมัครของ3พรรคหลัก ยังมีการจัดเกรดผู้สมัครของตัวเต็งที่เมื่อประกบคู่กันแบ่งออกเป็น เอ บี ซี ดี

สำหรับการเลือกตั้งวันที่24มี.ค. พรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครส.ส.กทม.ครบ30เขตเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทยส่ง 22เขต พรรคไทยรักษาชาติส่ง 8เขต ผลโพลกทม.สรุปออกมาว่า พรรคประชาธิปัตย์จะได้รับชัยชนะมากถึง 19 เขต พรรคเพื่อไทยชนะ11เขต ขณะที่พรรคไทยรักษาชาติ ไม่ได้รับเลือกตั้งแม้แต่เขตเดียว เอกสารดังกล่าวแม้จะเป็นการสรุปประเมินตัวเลขจากพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งขันหลักในสนามกทม. แต่ปรากฎว่ามีถึง2เขตเลือกตั้ง เปอร์เซ็นต์คะแนนของพรรคการเมืองอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ สอดแทรกมาในเปอร์เซ็นต์ที่สูงอย่างน่าจับตา

เขตเลือกตั้งที่1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ จากพรรคประชาธิปัตย์ ถูกจัดชั้นอยู่ในเกรดเอ ได้เปอร์เซ็นต์คะแนนสูงถึง 52.53 เอาชนะนส.ลีลาวดี วัชโรบล ผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ผู้ใหญ่ของพรรคโยกให้มาลงในเขตที่ไม่ใช่พื้นที่เดิม ทำให้แพ้ไปอย่างขาดลอย ได้คะแนนตามมาแค่ 30.05 และถูกจัดอยู่ในชั้นเกรดซีลบเท่านั้น เขต2 นางสาวอรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ จากพรรคประชาธิปัตย์ ก็คะแนนสูงถึง 50.32 ถูกจัดในชั้นเกรดเอ จะชนะ มล.ณัฐพล เทวกุล จากพรรคไทยรักษาชาติ ที่ได้คะแนนเพียง 37.24 และถูกจัดอยู่ในเกรดซีลบ ขณะที่เขต3 มล.อภิมงคล โสณกุล จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้คะแนนสูงถึง 51.41 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ จากพรรคไทยรักษาชาติ ตามมา 38.32 ส่วนเขต4-6 ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย แพ้ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์อย่างขาดลอย

ในเขตเลือกตั้งที่7 พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อไทย ต่างส่งผู้สมัครหน้าใหม่ นายคณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ หรือ หมอเอ้ก จากพรรคประชาธิปัตย์ แพ้ให้กับ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ เพียงเล็กน้อย ที่ 42.59 ต่อ 44.61เขต8 เป็นพื้นที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์ ผลสำรวจรอบนี้ยังชนะผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยที่ตัดสินใจส่ง รท.หญิงสุณิสา เลิศภควัตร รองโฆษกพรรคเข้าแข่งขัน

อย่างไรก็ดี เขต 9-12 พื้นที่ทรงอิทธิพลของพรรคเพื่อไทย และได้แรงสนับสนุนจากแนวร่วมนปชที่มีจำนวนมาก นายสุรชาติ เทียนทอง นายการุณ โหสกุล นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ต่างเอาชนะคู่แข่งขันจากพรรคประชาธิปัตย์แบบทิ้งห่างมากกว่า59เปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเขตของน.อ.อนุดิษฐ์ ผลสำรวจออกมาได้เปอร์เซ็นต์มากเป็นอันดับหนึ่งในกทม.สูงถึง 70.1

ที่น่าสนใจเขต13 ของนายพริษฐ์ วัชรสินธ์(ไอติม) จากพรรคประชาธิปัตย์ นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส(ปุ๊น) พรรคเพื่อไทย ถือเป็นคนรุ่นใหม่ทางการเมืองทั้งคู่ ปรากฎว่าผลโพล์แพ้ชนะออกมาไม่ต่างกันนัก นายพริษฐ์ชนะไปด้วยเปอร์เซ็นต์ 34.48 นายตรีรัตน์ ตามมา29.83  แต่คะแนนที่สูงถึง 35.69 กลับถูกกระจายไปให้ยังผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่น ส่วนเขต14-18พื้นที่กทม.ตะวันออก ทั้งนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ นส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ต่างจัดอยู่ในเกรดเอทั้งสิ้น จะชนะคู่แข่งอย่างขาดลอยด้วยเปอร์เซ็นต์มากถึง 50.41  52.09  54.46  51.73และ 50.71ตามลำดับ

เขต19-24  ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ยังแข็งแกร่งเหนียวแน่น จะชนะอย่างขาดลอยต่อ ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย พรรคไทยรักษาชาติ ที่ส่วนใหญ่ส่งผู้สมัครหน้าใหม่ทางการเมืองลงเข้าแข่งขัน พรรคประชาธิปัตย์ ได้ผลคะแนนออกมาในเปอร์เซ็นต์ที่สูง ประกอบด้วย 51.83  52.77  48.29  37.63  39.24 และ 47.83 .

Cr.Thaipost