บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 21 ปี แจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชน

91

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 21 ปีวันก่อตั้งบริษัทฯ แจกหมวกนิรภัยให้กับประชาชนที่ปฎิบัติตามกฎหมายจราจร

วันนี้(23 ก.พ.2562) ที่บริเวณหน้าสำนักงานบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาสุรินทร์ เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี การก่อตั้งบริษัท โดยให้บริการตรวจเช็คและเปลี่ยนไฟท้ายรถจักรยานยนต์ ฟรี ซึ่งมีอาจารย์และชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์มาให้บริการ และมีการแจกหมวกนิรภัยฟรี จำนวนหลายใบให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายเช่นผู้มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ต่อภาษีและทำ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้  รวมทั้งจำหน่ายหมวกนิรภัยในราคาพิเศษ ใบละ 166 บาท พร้อมแจกของรางวัลแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ในการที่ตอบคำถามเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากในกิจกรรมครั้งนี้

เนื่องในวันครบรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งบริษัทกลางฯ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่และซ้อนรถจักรยานยนต์ มีการต่อ พ.ร.บ. และภาษี เพื่อความปลอดภัยในชีวิตร่ายกายของประชาชน ซึ่งบริษัทกลางฯ ได้ให้บริการเกี่ยวกับการรับคำร้องขอและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย

 

สำหรับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 10 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2540 เพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.แก่ผู้ประสบภัยจากรถ  สำหรับประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถทุกคนจะได้รับสิทธิความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อบริษัทกลางฯ ได้ที่ Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง และอยากให้ผู้ใช้รถจักยานยนต์มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน หยุดอุบัติเหตุทางถนน เริ่มง่ายๆ เริ่มที่ตัวเรา

ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์ เพจหนังสือพิมพ์เอกรัฐ สุรินทร์