‘พรเพชร’เกาะเก้าอี้แน่น อ้างถ่วงดุลรัฐบาล ไม่หยุดออกกม.ระบุ จำเป็นเร่งด่วน

122

ประธาน สนช. ยืนยันปั๊มกฎหมายทุกฉบับอย่างรอบคอบ เล็งยุติพิจารณากฎหมาย 8 มี.ค.นี้ พร้อมปฏิเสธไขก๊อก อ้างเหตุกฎหมายให้อยู่ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจากตัวแทน 168 องค์กรภาคประชาชน นำโดย นายประยงค์ ดอกลำใย ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เรียกร้องให้ สนช. ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับ และลาออกจากตำแหน่ง เพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินกว่า 150 ล้านบาท เนื่องจากอีก ไม่เกิน 3 เดือน จะมีสภาชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่
นายพรเพชร ระบุว่า กฎหมายที่ค้างอยู่ใน สนช. ขณะนี้ อยู่ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งหลายฉบับมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยไว้จะกระทบต่อรัฐและประชาชน ทั้งกฎหมายการประมง ที่รัฐบาลมีพันธะสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายคนสูญหายและการทรมานบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง ซึ่งกว่าจะมีสภาชุดใหม่ต้องใช้เวลาอีกนาน ขณะเดียวกันมีกฎหมายหลายฉบับที่ สนช. ไม่ได้รับมาจากรัฐบาล เนื่องจากเห็นว่า ยังไม่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกในขณะนี้ ยืนยันว่าการพิจารณาออกกฎหมายของ สนช. เป็นไปอย่างรอบคอบ ไม่ได้รีบเร่ง และสนช. จะยุติการพิจารณากฎหมายในวันที่ 8 มีนาคมนี้


นายพรเพชร ยังปฏิเสธข้อเรียกร้องเรื่องการลาออก เพราะไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะขาดสมดุลการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารและกระทบกับภารกิจ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนการแก้ปัญหาของประชาชนในฐานะผู้แทน
ขณที่นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. ได้เป็นตัวแทนรับหนังสือที่องค์กรภาคประชาชนยื่นถึงสนช. ประมาณ 240 ฉบับด้วย