โพลล์นายกฯ ‘อนุทิน’ เริ่มแรง ‘ธนาธร’ แผ่ว ประยุทธ์-อภิสิทธิ์ สูสี

247

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เกาะกระแส แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ระบุ กระแส ‘อนุทิน ชาญวีรกูล’ นั่งนายกฯ เริ่มแรง ธนาธร แผ่วลง

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง เกาะกระแสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6,183 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 5 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.6 ติดตามข่าวสารช่วงเลือกตั้งบ่อย ๆ ในขณะที่ร้อยละ 24.1 ไม่บ่อย และร้อยละ 3.3 ไม่ติดตามเลย และเมื่อเปรียบเทียบความบ่อยในการติดตามข่าวสารช่วงเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวสารช่วงเลือกตั้งเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 50.6 ติดตามบ่อย ๆ ในครั้งที่ 1 (ต้นเดือนกุมภาพันธ์) มาอยู่ที่ ร้อยละ 72.6 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

ที่น่าสนใจคือ กระแสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่พบสัดส่วนของประชาชนที่ระบุกลุ่มคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันดับที่ 1 ได้แก่ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล (ภูมิใจไทย) เพิ่มขึ้นจากครั้งที่ 1 ร้อยละ 31.9 ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ที่ ร้อยละ 53.5 ในการสำรวจครั้งล่าสุด คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.6 รองลงมาคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พลังประชารัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4 คือจาก ร้อยละ 37.5 ในการสำรวจช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ที่ ร้อยละ 58.9 ในการสำรวจครั้งล่าสุด

ต่อมาคือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ประชาธิปัตย์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.6 จาก ร้อยละ 35.5 มาอยู่ที่ร้อยละ 56.1 นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (เพื่อไทย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.2 จากร้อยละ 39.3 มาอยู่ที่ร้อยละ 59.5 ในขณะที่ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (เสรีรวมไทย) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 จากร้อยละ 44.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 57.0 และที่น่าสังเกต คือการเปลี่ยนแปลงของ นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (อนาคตใหม่) เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ ร้อยละ 10.2 จากร้อยละ 44.8 ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ที่ร้อยละ 55.0 ในการสำรวจครั้งล่าสุด ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลวิเคราะห์เกาะติดกระแสแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบางคนและการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มแผ่วช่วงจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของบางคนโดยพบว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกำลังมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สูงที่สุดโดยเกาะกลุ่มกันดังนี้คือ แคนดิเดตจาก พรรคภูมิใจไทย พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ตามด้วย พรรคเพื่อไทย เสรีรวมไทย และ อนาคตใหม่ ตามลำดับ

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ความบ่อยในการติดตามข่าวสาร ช่วงเลือกตั้ง

ลำดับที่ ความบ่อยติดตามข่าวสาร ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

1 บ่อย ๆ 50.6 72.6

2 ไม่บ่อย 43.9 24.1

3 ไม่ติดตามเลย 5.5 3.3

รวมทั้งสิ้น 100.0 100.0

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุ ผู้เหมาะสมเป็น นายกรัฐมนตรี

(เมื่อผู้ตอบเห็นว่า มีผู้เหมาะสมได้มากกว่า 1)

ลำดับที่ รายชื่อ แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1 ร้อยละ ครั้งที่ 2 ร้อยละ สัดส่วน การเปลี่ยนแปลง

1 นาย อนุทิน ชาญวีรกูล (ภูมิใจไทย) 31.9 53.5 + 21.6

2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พลังประชารัฐ) 37.5 58.9 + 21.4

3 นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ประชาธิปัตย์) 35.5 56.1 + 20.6

4 นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (เพื่อไทย) 39.3 59.5 + 20.2

5 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (เสรีรวมไทย) 44.7 57.0 + 12.3

6 นาย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (อนาคตใหม่) 44.8 55.0 + 10.2

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 www.superpollthailand.net