‘อนุมัติ อาหมัด’ ลาออกจากสนช. ไม่แจงเหตุผล

4025

‘อนุมัติ อาหมัด’ ลาออกจากสนช. มีผล 1 มีนาคม 2552 เจ้าตัวไม่แจงเหตุผล การลาออก ระบุ เป็นผู้ผลักดันแก้กฎหมายฮัจย์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ยื่นใบลาออก ต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในหนังสือลาออก นายอนุมัติ ไม่ได้ให้เหตุผลของการลาออกแต่อย่างใด

นายอนุมัติ อาหมัด เคยได้รับเลือกเป็น ส.ว.จังหวัดสงขลา ด้วยคะแนนสูงสุด ก่อนส.ว.จะถูกยุบหลังการรัฐประหาร และได้รับการแต่งตั้งเป็น สนช. ระหว่างการทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายฮัจย์ เพื่อแก้ปัญหาการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของพี่น้องมุสลิม และยังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยด้วย