บิ๊กแดงทำ’ซุมเปาะ’ผบ.หน่วย 800 นาย รักษาศักดิ์ศรีทหาร

145

ผู้บัญชาการทหารบก นำผู้บังคับหน่วยคุมกำลังทั่วประเทศ 800 นาย แสดงพลังพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน จะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร

เช้าวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก ก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก วาระพิเศษ และการประชุมผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้นำผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ผู้บังคับการกรม ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกทั่วประเทศ และเเม่ทัพภาค รวมประมาณ 800 นาย ร่วมพิธีปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

โดยคุกเข่าพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต” จำนวน 3 ครั้ง จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ให้กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณตนตามว่า

“ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล ข้าพเจ้าจะดูแลช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ด้วยความเมตตาและเป็นธรรม” ต่อด้วยการถวายบังคมฯ 3 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีการปฏิญาณตนในลักษณะนี้ หลังมีประเด็นการดูหมิ่นเกียรติทหารเกิดขึ้น แหล่งข่าวจากกองทัพบก ยอมรับว่าการปฏิญาณตนในวันนี้มีนัยยะ ถือเป็นการแสดงพลังความเป็นปึกแผ่นของทหาร ที่พร้อมถวายความปลอดภัย ความจงรักภักดี และทำเพื่อประชาชน

นอกจากนี้ มีรายงานด้วยว่า นายทหารในกองทัพบก พากันแชร์เพจ และข้อความ เพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของทหาร ทั้งในเฟสบุคและทางไลน์ โดยข้อความ ระบุว่า

“หากจะมีผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือบุคคลอื่น กระทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของทหาร ขอให้ทหารทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงในอันที่จะปกป้องเกียรติ และหากจะมีผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าจะเป็นทหารหรือบุคคลอื่น ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างต่อผู้บังคับบัญชาหรือกำลังพล ล้วนแล้วแต่เป็นการทำลายศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของทหารที่สร้างกันมา จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมยินดี ดังนั้นทหารทุกนาย จักต้องช่วยกันปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีทหารด้วยชีวิต”

สำหรับการประชุม ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวาระพิเศษวันนี้ คาดว่า ผบ.ทบ. จะกำชับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง และกำลังพลน่าจะให้กำลังใจ ผบ.ทบ. ที่กำลังถูกนักการเมืองดูหมิ่นด้วย นอกจากนี้ มีรายงานว่า ผบ.ทบ. ได้แจ้งไปยัง พลตรีชัยวัฒน์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ให้ เชิญ พันโท ปกิจ ผลฟัก รองหัวหน้ากองยุทธการ มทบ.12 และ ผบ.ร้อย กองกำลังรักษาความสงบ จ.ปราจีนบุรี มาพบที่กองทัพบกในวันนี้ เพื่อมอบรางวัลและให้กำลังใจ ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสุภาพอ่อนน้อม แม้จะถูกหัวหน้าพรรคการเมือง ยศ “พลตำรวจเอก” ตำหนิด้วยถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม เหน็บแนม แต่ก็อดทนอดกลั้น ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม