ในอเมริกา’ปลดอย่างเดียว’นายทหารวิจารณ์การเมือง

980

‘ที่น่าอายที่สุดขณะนี้มีประเทศต่างๆเกือบ 200 ประเทศในโลกมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ปกครองโดยทหาร’

การเมืองในอเมริกาเค้าถือมากที่ นายทหารคนใดที่ออกมาวิจารณ์การเมืองในที่สาธารณะ ไม่ได้เด็ดขาดหรือมาก้าวก่ายการเมืองของพลเรือน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมมีตัวอย่างมาให้เห็นในทุกรัฐบาล ตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีลินคอล์นซึ่งสั่งปลดทหารที่ขัดคำสั่งในสงคราม กลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ตั้งแต่พลตรีพลโทและพลเอกรวมทั้งหมด 36 คน

ปร