ปรากฏการณ์อนาคตใหม่ เกิดสงครามระหว่างวัย ซัดกันหนักคนรุ่นเก่า

5488

[การแบ่งแยกให้เกิดสงครามระหว่างวัย]
และการสร้างความชิงชังระหว่างคนไทย
ความสำเร็จอันหนึ่งในการหาเสียงของ
อนาคตใหม่และเครือข่ายของพวกเขา

————————
สงครามระหว่างวัย
————R