‘ม.ล.ปนัดดา’ซัด ผู้สร้างความแตกแยก’รุ่นเก่า-รุ่นใหม่’ ไม่ใช่คนไทย-ไม่ใช่คนดี ชี้รุ่นเก่าเป็นบุพการีสร้างชาติมา

640

ม.ล.ปนัดดา เตือนสติปมสร้างความขัดแย้งระหว่างวัย ชี้คนรุ่นเก่าเป็นบุพการี ที่สร้างบ้านสร้างเมืองมา ทำให้ประเทศดำรงอยู่ได้ คนยุแหย่ให้แตกแยกไม่ใช่คนดี

วันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ บ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น’ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนนี้ว่า “ตอนนี้สับสนกันไปใหญ่ สร้างค่านิยมคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่ คนรุ่นอนาคต ทั้งที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น คนรุ่นเก่า คือ บุพการีชน มีบุญคุณใหญ่หลวงนักต่อชาติบ้านเมือง ที่ทำให้ประเทศชาติดำรงอยู่มาได้ตราบทุกวันนี้ ไม่มีผู้นำทางการเมืองการปกครองในอารยประเทศใด พูดจาให้ผู้คนแบ่งแยก ลบหลู่ดูหมิ่น เกลียดชังระหว่างกัน ใครกระทำเช่นนั้น เขาไม่ใช่นักการเมือง เขาไม่ใช่คนไทย เขาไม่ใช่คนดี”

#ข่าวสารกระทรวงยุติธรรม#
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน#
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม#
#พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ#