ทำไมมุสลิมนิวซีแลนด์ได้รับการปกป้องหลังโศกนาฏกรรม

207

ทำไมมุสลิมนิวซีแลนด์ได้รับการปกป้องหลังโศกนาฏกรรม
โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้
[email protected],

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562ถือ เป็นวัน ศุกร์ที่ไม่สุขที่นิวซีแลนด์ มัน มีข่าวเศร้า เพราะปรากฎภาพข่าวตะลึงไปทั