จุฬาราชมนตรีเปิดบ้านสสม. ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม

187

จุฬาราชมนตรี ประธานงานเปิดบ้าน สสม. ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิม สสม.ก้าวไกลมุสลิมไทยเปี่ยมสุข

วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราขมนตรี เป็นประธานเปิดบ้าน สสม. มูลนิธิสร้างเสริมมุสลิมไทย เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุขภาวะมุสลิมในประเทศไทย โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กรมุสลิม ผู้จัดการ สสส.จากทั่วทุกภูมิภาค แ