ตัวแทนมุสลิมนครฯมอบถุงยังชีพพี่น้องไทยพุทธผ่านเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ

103

วันที่ 10 มกราคม 2559 9 ตัวแทนมุสลิมไทย ในนามสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรี
สถาบันอัสลาม ม.ฟาฏอนีย์ เครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ตัวแทนมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยชาวไทยพุทธจ.นครศรีธรรมราชผ่านพระครูโสภณเจติยานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช