พระเจ้าอยู่เสด็จฯเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางฯ1440

250

 

วันที่ 3 เมษายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เสด็จฯทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 ณ ศูนบ์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม คลองเก้า หนองจอก กรุงเทพมหานคร หลังทรงเปิดงาน ได้พระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของมุสลิม อาทิ กิจการสตรี นิทรรศการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความสนพระทัยยิ่ง