ปภ.ปทุมธานีนำเครื่องพ่นละอองน้ำขนาดยักษ์ฉีดลดควันพิษที่เชียงใหม่

123

ฉีดพ่นบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม สร้างความชุ่มชื่น หวังช่วยลดมลพิษที่ปกคลุมเชียงใหม่ ยังไม่คลี่คลาย 

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี จำนวน 2 ชุด ได้ดำเนินการเพิ่มให้ความชุ่มชื่น และลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ คันละ จำนวน 10,000 ลิตร ณ สันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่