เปิดปูมผู้ชนะกอรีงานเมาลิดกลาง-‘พล.อ.ประยุทธ์’ปิดงาน พูดให้คิด’สันติสุขที่ยั่งยืน'(ดูคลิป)

713

พล.อ.ประยุทธ์ ‘ปิดงานเมาลิดกลาง1440′ มอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการทดสอบกอรี ระบุพร้อมให้การสนับสนุนองค์กรอิสลาม ที่ทำหน้าที่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พูดให้คิด’สันติสุขอย่างยั่งยืน’

วันที่ 5 เมษายน เวลา 22.00 น.พลงอ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ แห่งชาติ คลอง 9 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีถ้วยรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการทดสอบกอรี

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการทดสอบกอรี งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศประชาชนชาย
ได้แก่นายประเสริฐ ยามัน ผู้แทนจากจังหวัดลพบุรี

รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาทจากฮัจยะห์ฮาลีมะห์ ศรีมาลา และรางวัลไปอุมเราะห์ มูลค่า 65,000 บาทจากนายแมน นานา
รองชนะเลิศอันดับ 1
นายรอมหลี แหละมีนา ผู้แทนจากจังหวัดสงขาล
ได้รับถ้วยรางวัลจากนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี
รองอันดับเลิศอันดับ 2
นายเฟาซี ฮามะ ผู้แทนจากจังหวัดปัตตานี
รับถ้วยรางวัลจากพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศประชาชนหญิง
ได้แก่ น.ส.ดารุมูตาซียะห์ มูดี ผู้แทนจากจ.ยะลา
รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่น.ส.สุรีย์วรรณ เลาะเมาะ ผู้แทนจากจ.ฉะเชิงเทรา
รับถ้วยรางวัลจากท่านนวลน้อย ผลทวี
รองชนะเลิศอันดับ 2
ได้น.ส.จิตราภรณ์ มิกกี้ ผู้แทนจากจ.ระยอง ฃรับถ้วยรางวัลจากอ.ประสานศรี เจริญ

โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบถ้วยรางวัล ให้ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ส่วนรางวัลชนะเลิศจะได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปีฮิจเราะห์ศักราช 1441

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวปิดงานเมาลิดกลางฯระบุว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฉิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งการจัดงานเมาลิดกลางฯ เป็นสาธารณกุศลที่พี่น้องมุสลิมจะได้รำลึกถึง และเฉลิมฉลอง วันคล้ายวันประสูตรของศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) และร่วมปฏิบัติศาสนกิจตามทหลักคำสอนตามคำภีร์อัลกุรอ่าน ที่มุ่งหมายให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรม กระทำแต่ความดีละอายต่อบาปทั้งปวง และการให้การช่วยเหลือสังคม เพื่อนมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ยังเป็นการปฏิบัติตามวิถีอิสลามิกชนในการปฏิบัติตามแนวทางของบรมศาสดา ที่เป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตในสังคม

ประการสำคัญพี่น้องมุสลิมทุกท่านจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภก ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

‘ขอแสดงความยินีกับกอรีชายและกอรีหญิง ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบกอรีนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ที่จะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยทุกคน ขอให้ทั้ง 2 ท่านจงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ และขอให้ประสบความสำเร็จในการเข้าทดสอบ’ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอเรียนให้ทราบว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงศาสนาและสนับสนุนองค์กรศาสนาทุกศาสนา ที่มีบทบาทสำคัญในปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิสลามมิกชนและผู้นับถือศาสนาอื่น ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดไป

‘ขอชื่นชมในความรักความสามัคคีของพวกท่านทั้งหลาย จากที่เห็นตั้งแต่วันแรกที่ทรงเสด็จมาเปิดงาน ก็เห็นในความร่วมไม้ร่วมมือและความตั้งใจในการจัดงานอย่างสมพระเกียรติ และมีกิจกรรมมากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการ ผมยินดีให้การสนับสนุนต่อๆไป เพื่อให้ศาสนาของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ที่เรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ได้อยู่ร่วมกัน ถึงแม้จะมีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติศาสนาก็ตาม ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้เป็นปกติสุข รัฐบาลยินดีจะดูแลสนับสนุนพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย ที่อยู่ในประเทศไทย และในเวทีโลก ที่มีการเชื่อมต่อเชื่อมโยง ระหว่างกลุ่มประเทศไทย ซึ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศนั้นๆ และทุกประเทศที่เป็นประเทศโลกมุสลิมก็ให้การสนับสนุน และความร่วมมือในการแก้ปัญหาในภูมิภาคด้วย ต่างคนก็ต่างดูแลกัน ขอเปนกำลังใจให้พี่น้องมุสลิมทั้งโลก ทุกกลุ่มขอให้มีความสุขความปลอดภัย ความสันติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ไม่มีใครทำให้ นอกจากพวกเราต้องช่วยกันทำ ให้ทุำกอย่างสงบเงียบเรียบร้อย’