มุสลิมยูนนานมาจากไหนก่อนมาถึงไทย และกุบไลข่าน จักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่

374

ในภาคเหนือของไทยมีพี่น้องมุสลิมเชื้อสายจีน เข้ามาตั้งรกรากยาวนานกว่า 100 ปี โดยอพยพมาจากมณฑลยูนนาน ส่วนหนึ่งเดินทางมาค้าขาย ก่อนจะลงหลักปักฐานอาศัย เริ่มต้นที่เชียงใหม่ และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารมุสลิมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองพล 92 ของ เจียงไคเช็ค หลังพ่ายแพ้ให้แก่กองทัพของเหมา เจ๋อ ตง ได้หลัยเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย พื้นที่เชียงใหม่ และเชียงราย ก่อนจะกระจายไปยังหลายพื้นที่