หญิงแกร่งลุย!สมาคมสตรีอันดามันลุยน้ำแจกของน้ำท่วมพี่น้องนครฯ

253

9มกราคม2560สมาคมสตรีไทยมุสลิมอันดามัน ร่วมกับ สมาคมสมาพันธ์ฮาลาลการท่องเทียวไทยอาเซียน นำถุงยังชีพ ข้าวสาร น้ำมัน ปลากระป๋องพร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด ฯลฯ ลุยน้ำไปแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

Cr.นวลจันทร์ คุ้มบ้าน-สามารถ